Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ιπποδρομίες Α.Ε. αποτελείται από τους:

Damian Cope Πρόεδρος
Σπυρίδων Φωκάς Α’ Αντιπρόεδρος
Οδυσσέας Χριστοφόρου Β’ Αντιπρόεδρος
Kamil Ziegler Μέλος
Michal Houst Μέλος
Ian Catchick Μέλος
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Chief Operations Officer
Petr Matejovsky Μέλος

 

Ο Chief Operations Officer της Εταιρίας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, με επιτυχημένο έργο και πολυετή εμπειρία στην αγορά των παιγνίων.