Οδηγός για τις ιπποδρομίες

  • Η ώρα έναρξης των ιπποδρομιών εξαρτάται στην Ελλάδα από τη θερμοκρασία και διαφοροποιείται την καλοκαιρινή περίοδο .
  • Οι ιπποδρομίες διεξάγονται συνήθως με διαφορά 30 λεπτών.
  • Στο επίσημο πρόγραμμα ιπποδρομιών της ημέρας θα βρει κανείς χρήσιμες πληροφορίες για τους ίππους που διαγωνίζονται.
  • Περίπου 20 λεπτά πριν από την εκκίνηση της ιπποδρομίας, οι ίπποι κάνουν επίδειξη στο paddock μαζί με τους αναβάτες τους οι οποίοι παίρνουν οδηγίες για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν από τους προπονητές των ίππων.
  • Μετά το τέλος της ιπποδρομίας ο νικητής ίππος πηγαίνει στον «ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ» όπου και δίνεται ευκαιρία φωτογράφισης για τον αναβάτη, τον προπονητή και τον ιδιοκτήτη.
  • Εν τω μεταξύ οι αναβάτες οδηγούνται πάλι στο ζυγιστήριο όπου και μεταζυγίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί πως μαζί με τον εξοπλισμό τους έχουν το ίδιο βάρος με αυτό της προζύγισης. Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ανταγωνιστικότητα του σπορ .