Στάβλοι

16oC |65%
21/04/2018

Οι στάβλοι οι οποίοι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας είναι κατασκευασμένοι με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άνετη διαβίωση και ευημερία των αθλητικών ίππων που φιλοξενούν. Η λειτουργική μονάδα, όπως ονομάζεται ο χώρος που διαθέτει δεκατρείς ατομικούς στάβλους (box) έχει διάταξη σχήματος Π και περιλαμβάνει επίσης:

  • Γραφείο φροντιστών
  • Χώρο γενικής χρήσης
  • Αποθήκη τροφής
  • Χώρο περιποίησης ίππων – πλυντήριο
  • Paddock στον κεντρικό χώρο της μονάδας προκειμένου να μένει το άλογο ελεύθερο για όσο χρόνο κρίνει ο προπονητής απαραίτητο

Η καθαριότητα και η ευταξία του στάβλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και υγιεινή λειτουργία της μονάδας, καθοριστικοί παράγοντες για ανθρώπους και ίππους.

Κάθε ατομικός στάβλος έχει στρωμνή από ροκανίδι ή άχυρο το οποίο καθαρίζεται συχνά και το περιεχόμενό του τοποθετείται σε ειδικούς κάδους συλλογής κοπριάς, από τους οποίους γίνεται η αποκομιδή τους από εξειδικευμένα συνεργεία.

Οι σταβλίτες που απασχολούνται στη λειτουργική μονάδα είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα των ίππων και την καθαριότητα του χώρου.

Οι προπονητές γνωρίζουν, ότι για να επιτύχουν τη μέγιστη αθλητική επίδοση των ίππων πέραν της προπονητικής μεθοδολογίας είναι απαραίτητη και η καλή ψυχική διάθεση των αλόγων. Είναι σαφές ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντελούν στην επίτευξη του σκοπού αυτού.

Η οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των προαναφερομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του τμήματος διαχείρισης στάβλων, που μεριμνά για οποιεσδήποτε ανάγκες προκύπτουν.

Υπεύθυνοι διαχείρισης στάβλων

Παναγιώτα Κοτταρά

Άγγελος Αλιφέρης